2.jpg

Ակնաբույժի խորհրդատվությունն անց են կացնում պրոֆեսիոնալ բժիշկ-ակնաբույժները, որոնք ունեն բարձր մասնագիտացում օպտիկայի և ախտորոշիչ ականաբուժության ոլորտում:
Համալիր հետազոտության ժամանակ, որն իրականացվում է ժամանակակից սարքավորումներով, որոշում ենք ոչ միայն տեսողության սրությունը, այլ նաև հետազոտում ենք ներակնային ճնշումը, եղջերաթաղանթի, ոսպնյակի, ցանցաթաղանթի և տեսողական ներվի վիճակը: Այդպիսի հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել աչքի սկսվող հիվանդությունների մեծ մասը և ժամանակին կանխարգելել տեսողությանը վտանգող հետագա բարդությունների զարգացումը:

Հետազոտման ընթացքը


Ապրանքը հաջողությամբ ավելացված է Ապրանքների Համեմատության Ցուցակ