ZEISS Individual պրոգրեսիվ ոսպնյակներ

ZEISS Individual պրոգրեսիվ ոսպնյակներ` նախատեսված բավարարելու անհատական բոլոր պահանջները:

Աչքերը պետք է դիտարկել ամբողջականության մեջ: Մարդիկ տարբեր են ոչ միայն անատոմիայով, այլ նաև ոճով և տեսողական նախապատվություններով: Պրոգրեսիվ ոսպնյակները պետք է համապատասխանեցվեն ոչ միայն ոսպնյակը կրողի անատոմիային այլ նաև վերջինիս կենսակերպին:

ZEISS Individual պրոգրեսիվ ոսպնյակները լուծում են այս խնդիրը` ապահովելով գերազանց բնական տեսողություն անկախ իրավիճակից:

ZEISS Individual պրոգրեսիվ ոսպնյակների հիմքում ընկած տեխնոլոգիաները.

 •          IndividualFit տեխնոլոգիա – առաջարկում է 3 տեսակի ոսպնյակներ` կախված ոսպնյակը կրողի գործունեության հիմնական տեսակից
 •          Luminance Design – հաշվի առնելով բբի չափսը ապահովում է լավագույն ցերեկային և գիշերային բնական տեսողություն` համապատասխանեցված անհատի գործունեության հիմնական տեսակներին
 •          FaceFit տեխնոլոգիա - գերազանց տեսողություն ` 3D պոտենցիալի լիարժեք կիրառությամբ
 •          Adaptation Control տեխնոլոգիա - արագ հարմարեցում ցանկացած շրջանակի
 •          FrameFit տեխնոլոգիա - շրջանակների անսահման ընտրություն
 •          Digital Inside տեխնոլոգիա - հանգիստ և սուր տեսողություն տպագիր մամուլ ընթերցանության և թվային սարքերից օգտվելու ժամանակ
 •          Precision տեխնոլոգիա - արագ կենտրոնացում, սուր և դինամիկ տեսողություն ողջ օրվա ընթացքում, ինչպես նաև բարակ և թեթև ոսպնյակներ:

 

ZEISS Individual պրոգրեսիվ ոսպնյակների առավելությունները.

 1.       Լավագույն ցերեկային և գիշերային բնական տեսողություն` համապատասխանեցված անհատի գործունեության հիմնական տեսակներին
 2.       Ավելի լավ տեսողություն` 3D պոտենցիալի լիարժեք կիրառությամբ
 3.       Շրջանակների անսահմանափակ ընտրության հնարավորություն
 4.       Արագ համապատասխանեցում ցանկացած շրջանակի
 5.       Հանգիստ և սուր տեսողություն տպագիր մամուլ ընթերցելու և թվային սարքերից օգտվելու ժամանակ: Թիրախային խումբը 40+ անձինք:
 6.       Արագ կենտրոնացում և դինամիկ տեսողություն ողջ օրվա ընթացքում` ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին համընթաց
 7.       Բարակ և թեթև ոսպնյակներ

Ապրանքը հաջողությամբ ավելացված է Ապրանքների Համեմատության Ցուցակ