ZEISS Precision Superb պրոգրեսիվ ոսպնյակներ
ZEISS Precision Superb պրոգրեսիվ ոսպնյակներ` ֆիզիոլոգիապես դեմքին համապատասխանեցված:

    Չկա երկու միանման դեմք և նույնական անատոմիա: Դրա հետևանքով, եթե ոսպնյակները համապատասխանեցված չեն դեմքին, 3D տեսողության պոտենցիալը նվազում է, ինչպես նաև աղճատվում է տարածական ընկալումը:

    ZEISS Precision Superb պրոգրեսիվ ոսպնյակները լուծում են այս խնդիրը` ապահովելով աչք-ոսպնյակ-շրջանակ օպտիմալ համապատասխանեցում:

    ZEISS Precision Superb պրոգրեսիվ ոսպնյակների հիմքում ընկած տեխնոլոգիաները.

 • FaceFit տեխնոլոգիա - գերազանց տեսողություն` 3D պոտենցիալի լիարժեք կիրառմամբ
 • Adaptation Control տեխնոլոգիա - արագ հարմարեցում ցանկացած շրջանակի
 • FrameFit տեխնոլոգիա - շրջանակների անսահման ընտրություն
 • Digital Inside տեխնոլոգիա - հանգիստ և սուր տեսողություն տպագիր մամուլ ընթերցանության և թվային սարքերից օգտվելու ժամանակ
 • Precision տեխնոլոգիա - արագ կենտրոնացում, սուր և դինամիկ տեսողություն ողջ օրվա ընթացքում, ինչպես նաև բարակ և թեթև ոսպնյակներ:

     ZEISS Precision Superb պրոգրեսիվ ոսպնյակների առավելությունները.

 1. Ավելի լավ տեսողություն և 3D պոտենցիալի լիարժեք օգտագործում
 2. Շրջանակների ընտրության անսահմանափակ հնարավորություն
 3. Արագ ընտելացում ոսպնյակներին` անկախ շրջանակի տեսակից
 4. Չլարված և սուր տեսողություն 40-անց անձանց համար տպագիր մամուլ ընթերցելիս և թվային սարքավորումներից օգտվելիս
 5. Արագ կենտրոնացում և լավ դինամիկ տեսողություն ամբողջ օրվա ընթացքում
 6. Բարակ և թեթև ոսպնյակներ

Ապրանքը հաջողությամբ ավելացված է Ապրանքների Համեմատության Ցուցակ